Patrick Coljon

Patrick Coljon
cor, musique de chambre

Patrick Coljon gebuer zu Ettelbreck, huet mat 7 Joer ugefang „Cor“ ze leieren an huet sein eischte Preis an den Prix Interrégional am Conservatoire vun der Stadt Lëtzebuerg gemaach. Duerno gong e weider studeieren op Musikhochschule Detmold bei de Prof. Michael Höltzel an dunn op Maastricht bei den Berühmten Prof. Erich Penzel. 1995 koum en an den Orchestre Philharmonique du Luxembourg wou en 21 Joer laang cor gespielt huet. Duerno wiesselten an d’Philharmonie fir Senior Manager Orchestre ze gin.
Doniewt enseigneierten en  „Cor“ an der Musekschoul Echternach an am Conservatoire de Luxembourg vun 1990 un.
De Patrick Coljon wor och member vum Kammerorchesters "Les Musiciens", vum Luxembourg Brass Ensemble, vum OPL Wind Quartetts an vum  Luxembourg Art Trios.
 
Patrick Coljon , geboren in Ettelbrück, begann mit 7 Jahren das Hornspiel zu erlernen und machte seinen ersten Preis und  Prix Interrégionnal  am Konservatorium der Stadt Luxemburg. Danach ging er an die Musikhochschule in Detmold, um bei Prof. Michael Höltzel zu studieren und dann nach Masstricht bei dem berühmten Prof. Erich Penzel. 1995 trat er dem Philharmonischen Orchester Luxemburg bei wo er 21 Jahren am Hornpult spielte. Dann wechselte er in die Philharmonie und wurde  Senior Manager Orchestra. Ausserdem, unterrichtet er seit 1990 Horn an der Musikschule Echternach und am Konservatorium in Luxemburg. Patrick Coljon war auch Mitglied des Kammerorchesters "Les Musiciens", des Luxembourg Brass Ensemble, des OPL Wind Quartetts des Luxembourg Art Trios.
 
Patrick Coljon , né à Ettelbrück, commence à apprendre le cor à l’âge de 7ans et fait son 1er Prix et Prix Interrégional au conservatoire de la ville de Luxembourg. Il va ensuite aller à la Musikhochschule de Detmold étudier avec le Prof. Michael Höltzel et ensuite à Maastricht avec le célèbre Prof. Erich Penzel. Il entre à l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg en 1995 et après 21 années passées au pupitre de cors, il rejoint l’administration de la Philharmonie pour devenir Senior Manager Orchestra Depuis 1990, il enseigne le cor à l’école de Musique d’Echternach et au Conservatoire de musique de Luxembourg. Il a également été membre de l’orchestres de chambre « Les Musiciens » , du Luxembourg Brass Ensemble, de l’OPL Wind Quartett de lu Luxembourg Art Trio.