Sophie Urhausen

Sophie Urhausen
Eveil musical, violon alto

D’Braatschistin Sophie Urhausen huet um Conservatoire de la Ville de Luxembourg am Joer 2011 hiren Diplôme supérieur an der Braatsch souwéi hiren 1. Präis am Solfège gemaach an ass dunn op Wien gezunn, wou si hire Bachelor- a Masterdiplom un der "Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien" absolvéiert huet. Parallel dozou huet d’Sophie Urhausen un der "Hochschule der Künste Bern" e Master an der Instrumentalpädagogik absolvéiert. Hei hat si duerch dee grousse Choix u pädagogesche Fächer (Elementare Musikpädagogik, Fachdidaktik, Musikvermittlung, Psychologie,…) d’Geleeënheet, sech am Beräich vun der musikalescher Aarbecht mat Kanner souwuel an theoretescher wéi och a praktescher Hisiicht weiderzebilden.
Haut ass si Member bei de Solistes Européens Luxembourg a Grënnungsmember vum Trio Favola, mat deem si Concerten a Japan, Italien an Éisterräich gespillt huet.
Säit September 2019 gëtt d’Sophie Urhausen Coursen am Éveil an an der Formation musicale un der Iechternacher Museksschoul souwéi an der Braatsch um Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Sophie Urhausen, après avoir acquis son diplôme supérieur (alto) et son diplôme du premier prix (solfège) au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, entame ses études universitaires d’alto au Conservatoire de Vienne, où elle acquiert ses diplômes de bachelor et de master. Parallèlement, elle acquiert son diplôme de master en pédagogie à la Haute école des arts de Berne.
C'est ainsi qu'elle a pu se procurer une connaissance diversifiée en matière de pédagogie musicale tant au niveau théorique que pratique. Ceci notamment par des branches telles que pédagogie musicale/didactique, psychologie et enseignement musical élémentaire.
Actuellement, Sophie Urhausen est membre des Solistes Européens Luxembourg et membre fondateur du Trio Favola, avec lequel elle a donné des concerts au Japon, en Italie et en Autriche.
Depuis septembre 2019, Sophie Urhausen donne des cours d’éveil et de formation musicale à l’école de musique de la ville d’Echternach et des cours d’alto au Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Nachdem Sophie Urhausen ihre Ausbildung am Luxemburger Konservatorium mit ihrem "Diplôme Supérieur" im Hauptfach Bratsche sowie ihrem 1er Prix im Fach Solfège abgeschlossen hatte, zog sie nach Wien, wo sie an der "Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien" ihren Bachelor und Master abschloss. Parallel dazu absolvierte sie in der Schweiz an der "Hochschule der Künste Bern" ihren Master in Instrumentalpädagogik. Hier hatte sie durch das breite Fächerangebot (Elementare Musikpädagogik, Fachdidaktik, Musikvermittlung, Psychologie,…) die Gelegenheit, vieles über die musikalische Arbeit mit Kindern zu lernen und auch in der Praxis anzuwenden.
Derzeit ist sie Mitglied der Solistes Européens Luxembourg und Gründungsmitglied des Trio Favola, mit welchem sie Konzerte in Japan, Italien und Österreich gab.
Seit September 2019 unterrichtet Sophie Urhausen Éveil und Formation Musicale an der Musikschule Echternach sowie Bratsche am Luxemburger Konservatorium.