Sophie Urhausen

Sophie Urhausen
violin alto, éveil musical

D’Braatschistin Sophie Urhausen huet um Conservatoire de la Ville de Luxembourg am Joer 2011 hiren Diplôme supérieur gemaach an ass dunn op Wien gezunn, wou si hire Bachelor- a Masterdiplom un der "Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien" absolvéiert huet. Parallel dozou huet d’Sophie Urhausen un der "Hochschule der Künste Bern" e Master an der Instrumentalpädagogik absolvéiert.
Orchestererfahrung konnt d’Sophie Urhausen als Substitutin vun de Wiener Symphoniker souwéi als Stagiaire bei de Berner Symphoniker an dem OPL sammelen. Haut ass si Member bei de Solistes Européens Luxembourg a Grënnungsmember vum Trio Favola, mat deem si Concerten a Japan, Italien an Éisterräich gespillt huet.
Säit September 2019 ënnerriicht d’Sophie Urhausen un der Iechternacher Museksschoul souwéi um Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

L’altiste Sophie Urhausen, après avoir acquis son diplôme supérieur au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, entame ses études universitaires d’alto au Conservatoire de Vienne, où elle acquiert ses diplômes de bachelor et de master dans les classes de Gertrud Weinmeister (altiste solo du Concentus Musicus) et Herbert Müller (altiste solo de l’Orchestre Symphonique de Vienne). Parallèlement, elle acquiert son diplôme de master en pédagogie instrumentale à la Haute école des arts de Berne.
Sophie Urhausen a pu gagner beaucoup d’expérience en jouant comme substitut avec les Wiener Symphoniker. En tant que stagiaire, elle a joué pendant une saison avec l’Orchestre Symphonique de Berne et une année plus tard, avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Actuellement, elle est membre des Solistes Européens Luxembourg et du Trio Favola, avec lequel elle a donné des concerts au Japon, en Italie et en Autriche.
Depuis septembre 2019, Sophie Urhausen travaille auprès de l’école de musique d’Echternach et du Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Nachdem die Bratschistin Sophie Urhausen ihre Ausbildung am Luxemburger Konservatorium mit ihrem "Diplôme Supérieur" abgeschlossen hatte, zog sie nach Wien, wo sie an der "Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien" ihren Bachelor und Master abschloss. Parallel dazu absolvierte sie in der Schweiz an der "Hochschule der Künste Bern" ihren Master in Instrumentalpädagogik.
Als Substitutin bei den Wiener Symphonikern sowie als Praktikantin beim Berner Symphonieorchester und beim OPL konnte Sophie Urhausen Orchestererfahrung sammeln. Derzeit ist sie Mitglied der Solistes Européens Luxembourg und Gründungsmitglied des Trio Favola, mit welchem sie Konzerte in Japan, Italien und Österreich gab.
Seit September 2019 unterrichtet Sophie Urhausen an der Musikschule Echternach sowie am Luxemburger Konservatorium.