Violette Legill

Violette Legill
guitare classique, musique de chambre

Mein Numm ass Violette Legill. Mat 6 Joer hun ech mat der klassescher Gitaar am Stater Conservatoire ugefaang. No ménger 1ère F sin ech op Strossbuerg Musicologie an klassesch Gitaar studéiren gaangen. Mein Héigschoulofschloss hun ech zu Léck am Conservatoire Royal gemaat an der Klass vum Gonzalez Mohino.
Säit 35 Joer enseignéiren ech Gitaar an Kammermusik an der Iechternacher Musikschoul an hun mein Employeur bis haut net gewiesselt. Säithier hun ech schon e puer Generatiounen an méngen Couren enseignéiert an ech hoffen dass sech nach vill Schüler fir dat schéinst Instrument vun der Welt begeeschteren wäerten.

Mein Name ist Violette Legill. Ich habe mit 6 Jahren mit der klassischen Gitarre am Konservatorium in Luxemburg angefangen. Nach meinem Abitur (Schwerpunkt Musik) , habe ich in Straßburg Musikwissenschaften und klassische Gitarre studiert. Mein Hochschulabschluss habe ich in Lüttich am Conservatoire Royal in der Klasse von Gonzalez Mohino absolviert.
Seit 35 Jahren unterrichte ich Gitarre und Kammermusik in der Echternacher Musikschule und habe meinen Arbeitgeber bis heute nicht gewechselt. Seither habe ich schon ein paar Generationen unterrichtet und ich hoffe, dass sich noch viele Schüler für das schönste Instrument der Welt begeistern werden.

Je m’appelle Violette Legill. A l’âge de 6 ans j’ai commencé la guitare classique au Conservatoire de Luxembourg. Après mon bac (section musique), j’ai commencé à étudier la musicologie et la guitare classique à Strasbourg. J’ai reçu mon diplôme final au Conservatoire Royal de Liège dans la classe de Gonzalez Mohino.
Depuis 35 ans, j’enseigne la guitare classique et la musique de chambre à l’Ecole de Musique d’Echternach et je n’ai jamais changé d’employeur. Pendant ce temps, j’ai enseigné plusieures générations et j’espère que beaucoup d’élèves vont encore se passionner pour le plus bel instrument du monde.