Benoît Martiny

Benoît Martiny
drum set, batterie jazz, percussion classique, combo

Mai Numm as Benoit Martiny an ech gin Batteries a Perkussiouns Couren an der Iechternacher Museksschoul.Ech war selwer och an der Iechternacher Museksschoul als Schüler beim Boris Dinev an sin dono op de Conservatoire vu Rotterdam Jazz Batterie studeiren gaangen.
Ech spille schon immens laang Batterie, hu schon all Zort Musek (Rock, Jazz, Klassik, HipHop etc etc) matt ville Bands a Museker (De Läb, BMB etc etc) schon e bessi iwwer all an der Welt gespillt an et mecht mir nach ëmmer Spaß op eps ze schloen a Kameidi ze maachen.
Wann een en Instrument leiert kann een sai Liewe laang spillen, dofir mellt Iech un!

Je m'appelle Benoit Martiny et je donne des cours de batterie et de percussion à l'école de musique d`Echternach! J'étais également un étudiant à lécole de musique d'Echternach où j`ai pris des cours de batterie avec Boris Dinev. Après je suis allé étudier la batterie de Jazz au conservatoire de Rotterdam.Je joue la batterie déjà longtemps, j`ai déjà joué toutes sortes de musiques (rock, jazz, classique, hip-hop etc etc) avec de nombreux groupes et musiciens (De Läb, BMB etc etc) jouant déjà un peu partout dans le monde et ça me fait toujours toujours plaisir de battre sur quelque chose et de faire du bruit. Lorsque vous apprenez un instrument, vous pouvez jouer toute la vie, alors inscrivez-vous!

Mein Name ist Benoit Martiny und ich gebe Schalgzeug und Perkussions Unterricht  an der Echternacher Musikschule. Ich habe selbst auch an der Echternacher Musikschule in der Klasse von Boris Dinev studiert und habe danach ein Studium in Jazzdrums am Konservatorium von Rotterdam gemacht..
Ich spiele bereits eine sehr lange Schlagzeug, spiele viele verschiedene Arten von Musik (Rock, Jazz, Klassik, Hip-Hop usw. usw.), mit vielen Bands und Musiker (De Läb, BMB usw. usw.), bin bereits ein wenig überall auf der Welt aufgetreten und es macht mir noch immer Spaß auf etwas zu schlagen und Lärm zu machen.
Wenn man ein Instrument lernt kann man sein ganzes Leben spielen, also melde dich  an!