Christophe Terver

Christophe Terver
trompette

Mäi Numm ass Christophe Terver. Ech hunn mäin Ofschloss am Conservatoire Royal de Bruxelles an der Trompett, Naturtrompett, Piccolotrompett an Pedagogik gemaach. Ech spillen och Piano a léiere am Moment och Gei. Ech komponéieren och an hunn dee ganzen Domaine vun der musikalescher Harmonie immens gär. Ech sinn a verschiddene Museksveräiner am Land aktiv a leeden ënnert anerem d'Philharmonie Préizerdaul. Ech hunn eng grouss Léift fir d‘Ennerrichten an hunn et gär d'Passioun fir d'Musek weiderzeginn, am instrumentale Beräich souwéi am méi theoreteschen Domaine vun der Formation Musicale.

Mein Name ist Christophe Terver. Ich habe meinen Abschluss am Königlichen Konservatorium Brüssel in Trompete, Naturtrompete, Piccolo Trompete und Pädagogik gemacht. Ich spiele auch gerne Klavier und lerne gerade Violine. Ich komponiere auch gerne und liebe den Bereich der musikalischen Harmonie. Ich bin in verschiedenen Musikvereine im Land tätig und leite unter anderem die Philharmonie Préizerdaul. Ich liebe es zu unterrichten und die Leidenschaft für Musik weiterzugeben, sei es im instrumentalen Bereich oder in der theoretischen musikalischen Ausbildung.

Je m’appelle Christophe Terver. Je suis diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles en Trompette et trompette naturelle et piccolo et pédagogie. Je pratique également le piano et je suis en plein apprentissage du violon. J’aime beaucoup la composition et la pratique de l’harmonie musicale. Je suis actif dans différentes harmonies du pays et je dirige notamment la Philharmonie Préizerdaul. J’adore enseigner et transmettre la passion pour la musique, que ce soit pour la pratique instrumentale ou pour le domaine de la formation musicale.