Philippe Schiltz

Philippe Schiltz
trombone

Am Alter vun 7 Joer hun ech meng éischt musikalesch Schrëtt an der Museksschoul zu Diddleng gemaach. Mat 15 Joer sinn ech an den Conservatoire op Esch/Uelzecht gewiesselt, wou ech mech konnt beim Claude SCHLIM (Euphonium), Claude ORIGER (Trombone) an Yannick THIRY (Piano) weiderbilden.

Ech hunn 2023 am Conservatoire Royal de Liège (B) mat engem Masterdiplom ofgeschloss.

Während deenen leschten Joren konnt ech ënnert anerem beim Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Bläserphilharmonie Aachen, World Youth Brass Band, World Youth Wind Orchestra Project, European Union Youth Wind Orchestra an der Big Band Spectrum matwierken.
Am Juni 2023 hat ech d‘Geleeënheet am Kader vum Concours "Classic Academy" mam Orchestre Philharmonique de Liège als Solist opzetrieden an dobäi den "Prix du public" ze gewannen.

Ech sinn aktuell Member vum Tessera Tuba Quartet, der Brass Band vum Escher Conservatoire an der Beetebuerger Musek.

Im Alter von 7 Jahren habe ich meine ersten musikalischen Schritte an der Musikschule in Dudelange gemacht. Mit 15 Jahren bin ich an das Konservatorium in Esch/Alzette gewechselt, wo ich meine Ausbildung bei Claude SCHLIM (Euphonium) & Claude ORIGER (Posaune) sowie bei Yannick THIRY (Klavier) vertiefen konnte.
Im Jahre 2023 habe ich mein Studium am Conservatoire Royal de Liège mit einem Masterdiplom abgeschlossen.

In den letzten Jahren konnte ich unter anderem beim Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Bläserphilharmonie Aachen, World Youth Brass Band, World Youth Wind Orchestra Project, European Union Youth Wind Orchestra und Spectrum Big Band mitwirken.

Im Juni 2023 hatte ich die Gelegenheit, als Solist mit dem Orchestre Philharmonique de Liège, im Kader des Wettbewerbs „Classic Academy“ aufzutreten und dabei den „Prix du public“ zu gewinnen.

Aktuell bin ich Mitglied des Tessera Tuba Quartetts, der Brass Band des Escher Konservatoriums und der Harmonie Municipale Bettembourg.

A l'âge de 7 ans, j’ai fait mes premiers pas musicaux à l'école de musique de Dudelange. A l’âge de 15 ans, j’entre au conservatoire d'Esch/Alzette, où je me suis perfectionné auprès de Claude SCHLIM (euphonium), Claude ORIGER (trombone) et de Yannick THIRY (piano).

En 2023, j'ai terminé mes études au Conservatoire Royal de Liège avec un diplôme de Master.

Ces dernières années, j'ai eu l’occasion de jouer avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Bläserphilharmonie Aachen, World Youth Brass Band, World Youth Wind Orchestra Project, European Union Youth Wind Orchestra et Big Band Spectrum.

En juin 2023, j'ai eu l’opportunité de jouer en tant que soliste, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Liège, dans le cadre du concours "Classic Academy" où j’ai pu remporter le "Prix du public".

Je suis actuellement membre du Tessera Tuba Quartet, du Brass Band du conservatoire d’Esch/Alzette et de l’Harmonie Municipale Bettembourg.