Sonja Dörner

Sonja Dörner
flûte traversière

Mäin Numm ass Sonja Dörner an säit 2022 sinn ech Enseignante fir Querflütt an der Regional Iechternacher Museksschoul. Virdru hunn ech a verschiddenen Museksschoulen zu Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland enseignéiert. Schonn a menger Kandheet hat mech Musek faszinéiert, sou datt mäi Wee aus da Heemecht vun da Stuttgarter Museksschoul zum Museksstudium op Saarbrécken gefouert huet. Ech hunn mäin Studium mat dem Haaptfach Querflütt ofgeschloss mat engem Fokus op Pedagogik, Orchesterspill a Kammermusek. Am Moment verdéiwen ech mäin Spill a Wëssen am Fach Traversflütt am Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Awer net nëmmen den Unterrecht, mee och den Ensembel an den Orchesterspill beräichere meng musikalesch Aarbecht. Mir mécht et eng grouss Freed, Schüler vun all Alter d'Facetten vum Flüttenspill bei ze léieren an si op hirem musikalesche Wee ze begleeden.

Mein Name ist Sonja Dörner und seit 2022 unterrichte ich an der Ecole régionale de Musique Echternach Flöte. Davor habe ich an verschiedenen Musikschulen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland unterrichtet. Schon in früher Kindheit hat mich die Musik begeistert, sodass mich mein Weg aus der Heimat von der Stuttgarter Musikschule zum Musikstudium nach Saarbrücken führte. Das Studium mit dem Hauptfach Querflöte absolvierte ich mit den Schwerpunkten Pädagogik, Orchesterspiel und Kammermusik. Derzeit vertiefe ich mein Spiel und Wissen im Fach Traversflöte am Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Doch nicht nur der Unterricht, sondern auch das Ensemble- und Orchesterspiel bereichern mein musikalisches Schaffen. Mir bereitet es große Freude, Schülerinnen und Schülern jeden Alters die Facetten des Flötenspiels beizubringen und sie auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten.

Je m'appelle Sonja Dörner et depuis 2022, j'enseigne la flûte traversière à l'Ecole régionale de Musique d'Echternach. Auparavant, j'ai enseigné dans différentes écoles de musique dans le Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat et en Sarre. Depuis mon enfance, j'ai toujours été passionnée par la musique et mon parcours académique m'a menée de l'école de musique de Stuttgart aux études de musique à Sarrebruck. J'ai fait mes études supérieures avec la flûte traversière comme branche principale, en mettant l'accent sur la pédagogie, le jeu d'orchestre et la musique de chambre. Actuellement, j'approfondis mon jeu et mes connaissances avec l'apprentissage du traverso au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. C'est non seulement l'enseignement qui enrichit ma carrière musicale mais aussi le jeu d'ensemble et d'orchestre. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner les facettes de la flûte à des élèves de toutes âges et à les accompagner sur leur chemin musical.