Carolina Valbuena

Carolina Valbuena
piano

Carolina Valbuena gouf a Spuenien gebuer an huet Piano a Kammermusek an de Conservatoiren vu Bilbao a Madrid studéiert, een Studium wat si mat engem Diplôme Supérieur ofgeschloss huet. Si huet sech dunn weider mam Pianist a Pedagog Emmanuel Ferrer-Lalöe perfektionéiert, dee hir virun allem seng Leidenschaft vum
Ënnerriichten vermëttelt huet.
Si ass e Präisträgerin vum concours musical de France an dem concours international de Brest ënner anerem, an huet vill a Spuenien, Lëtzebuerg, Belsch, Italien a Frankräich gespillt, besonnesch mat kammermusikaleschen Projeten.
Zënter datt si 2003 op Lëtzebuerg koum, huet si sech fir musique ancienne interesséiert an huet Cembalo beim Fons van der Linden studéiert, wat zu engem Diplôme de Premier Prix aus dem Ettelbrécker Conservatoire gefouert huet. Si hellt och säit Joren Gesangscouren beim Teresa Malinowska wat essentiell ass fir d'Virbereedung vun de ville Concerten als Begleederin fir Sängerinnen an Sänger.

Carolina Valbuena wurde in Spanien geboren und absolvierte ein Studium in Klavier und Kammermusik an den Konservatorien von Bilbao und Madrid was sie mit dem Diplôme Supérieur abschloss. Danach perfektionnierte sie sich weiter mit dem Pianisten und Pädagogen Emmanuel Ferrer-Lalöe, der ihr vor allem seine Leidenschaft vom Unterrichten vermittelte.
Sie ist Preisträgerin des concours musical de France und des concours international de Brest unter anderem, und trat in Spanien, Luxemburg, Belgien, Italien und Frankreich auf, insbesondere in kammermusikalischer Besetzung.
Seit ihrer Ankunft in Luxemburg im Jahr 2003 hat sie sich für Alte Musik interessiert und Cembalo studiert mit Fons van der Linden was zu einem Abschluss mit dem Diplôme de Premier Prix vom Ettelbrücker Konservatorium führte. Sie nimmt seit Jahren auch Gesangsunterricht bei Teresa Malinowska, was für die Vorbereitung der vielen Konzerte als Begleiterin von Sängerinnen und Sängern von wesentlicher Bedeutung ist.

Née en Espagne, Carolina Valbuena obtient les diplômes supérieurs de piano et de musique de chambre des conservatoires de Bilbao et Madrid. Après ces études elle se perfectionne encore auprès du pianiste et pédagogue Emmanuel Ferrer-Lalöe qui lui transmettra surtout sa passion par la pédagogie.
Lauréate du concours musical de France et du concours international de Brest entre autres, elle s’est produite sur scène en Espagne, Luxembourg, Belgique, Italie et France, notamment en musique de chambre.
Depuis son arrivée au Luxembourg en 2003, elle s’intéresse à la musique ancienne et étudie le clavecin, obtenant son diplôme de premier prix au Conservatoire d'Ettelbruck avec Fons van der Linden. Elle prend aussi depuis des années des cours de chant avec Teresa Malinowska, travail indispensable pour la préparation des nombreux concerts en tant qu'accompagnatrice de chanteuses et chanteurs.