Frima Benenson

Frima Benenson
piano

Ech sinn zu Moskau gebuer, wou ech och Musek studéiert hunn. Ech sinn eng Pianistin, an ech hunn mäi Kënnen vun de beschte russeschen Enseignanten geléiert. Diploméiert vum Gnessine Higher Institute zu Moskau, hunn ech als Pianos Enseignant a Begleederin an der Moskauer Museksschoul geschafft. Vill vu menge Studente sinn professionell Museker a verschiddene Länner vun der Welt ginn. Zënter 1998 ënnerriichten ech Piano an der Museksschoul vun Iechternach. Ech si frou meng Erfarung a meng Léift fir d‘Musek mat de Schüler vun der Iechternacher Museksschoul ze deelen, an dëser Stad déi mir besonnesch um Häerz läit

Ich wurde in Moskau geboren, wo ich Musik studierte. Ich bin Pianistin und habe mein Können von den besten Russischlehrern gelernt. Als Absolventin des Gnessine Higher Institute in Moskau arbeitete ich als Klavierlehrerin und Begleiterin an der Moskauer Musikschule. Viele meiner Schüler sind professionelle Musiker in verschiedenen Ländern der Welt geworden. Seit 1998 unterrichte ich Klavier an der Musikschule von Echternach. Ich freue mich, meine Erfahrungen und meine Liebe zur Musik mit den Schülern der Musikschule Echternach in dieser Stadt zu teilen, die mir am Herzen liegt

Je suis née à Moscou, où j'ai fait mes études musicales. Je suis pianiste, et j'ai appris mon métier ave
c les meilleurs professeurs russes. Diplômée de l'institut supérieur Gnessine de Moscou, j'ai travaillé comme professeur de piano et accompagnatrice à l'école de musique de Moscou. Plusieurs de mes élèves sont devenus musiciens professionnels dans différents pays du monde. Depuis 1998, j'enseigne le piano à l'école de musique d'Echternach. Je suis heureuse de partager mon expérience et mon amour pour la musique avec les élèves de l'école de musique d'Echternach, dans cette ville qui me tient particulièrement à cœur.